Όροι Εγγύησης

Χρόνος εγγύησης προϊόντων


Android (συσκευές ευρωπαϊκής προέλευσης):2 έτη εγγύησης από τον κατασκευαστή.


Apple iPhone: 1 έτος εγγύησης από τον κατασκευαστή (ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης σε 2 έτη).


Xiaomi (και άλλες κινέζικες συσκευές): 2 έτη εγγύησης από συνεργαζόμενο service του καταστήματος.Εξουσιοδοτημένα Service ανά κατασκευαστή


Info Quest Technologies

Για συσκευές Apple:

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισού 125, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 18233

Τηλέφωνο: 211 9991000 - 211 9991940


TS Solutions

Για συσκευές Samsung, Huawei, LG, Nokia, Sony:

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισού 38A, Αθήνα, Τ.Κ. 10442

Τηλέφωνο: 21 0519 7500


Smartec S.A.

Για συσκευές Samsung:

Διεύθυνση: Φειδιππίδου 7, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12461

Τηλέφωνο: 21 0582 0000


MicroTech

Για συσκευές Samsung:

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη, T.K. 54626

Τηλέφωνο: 2310 557061


CitisAid

Για συσκευές Xiaomi, Cubot, BlackView και άλλες κινέζικες:

Διεύθυνση: Κουρτίδου 121, Αθήνα, T.K. 11143

Τηλέφωνο: 212 000 2414


Μπορείτε με το παραστατικό αγοράς να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε, εξουσιοδοτημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, επισκευαστικό κέντρο ή να αποστείλετε το προϊόν σε εμάς, ώστε να μεσολαβήσουμε για τον έλεγχό του από το επίσημο service.Τα έξοδα μεταφοράς σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον αγοραστή.


ΠΡΟΣΟΧΗ


Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:

 • Tον φορτιστή, τα ακουστικά, τη μπαταρία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ της συσκευής (Εκτός αν ο κατασκευαστής ορίζει κάτι διαφορετικό)
 • Τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς για επισκευή ή/και αντικατάσταση του προϊόντος από και προς την εταιρία μας.

Εγγύηση «D.O.A.» / «D.A.P.»


Αγοράζοντας οποιοδήποτε μοντέλο, πέρα από την εγγύηση του κατασκευαστή ή του αρμόδιου τεχνικού τμήματος, παρέχονται στους πελάτες από το κατάστημα επιπρόσθετα δύο είδη εγγύησης:

 • Εγγύηση «D.O.A.»: Αν αγοράστηκε μια συσκευή, η οποία λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος δεν μπόρεσε εξαρχής να τεθεί σε λειτουργία, αυτομάτως χαρακτηρίζεται ως «D.O.A.», δηλαδή "Dead On Arrival". Στην περίπτωση «D.O.A.» μετά την αντίστοιχη επίσημη έγγραφη υπόμνηση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού τμήματος, παρέχεται στους καταναλωτές η διασφάλιση αντικατάστασης της ελαττωματικής συσκευής ή επιστροφή του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά της, όπως επίσης και επιστροφή τυχόν μεταφορικών εξόδων.
 • Εγγύηση «D.A.P.»: Αν αγοράστηκε μια συσκευή, η οποία τέθηκε σε λειτουργία, αλλά κατά τις αμέσως προσεχείς ημέρες, παρουσίασε συμπτώματα σοβαρής δυσλειτουργίας, τότε η συσκευή αυτομάτως χαρακτηρίζεται ως «D.A.P.», δηλαδή "Dead After Purchase". Στην περίπτωση «D.A.P.» η αντικατάσταση ή η επισκευή της συσκευής ορίζεται αποκλειστικά από την πολιτική του εξουσιοδοτημένου service του κατασκευαστή και δεν υπόκειται στις αρμοδιότητες του καταστήματος.

Προϋποθέσεις: Και στις δύο περιπτώσεις, ο πελάτης μπορεί να αξιοποιήσει την εγγύηση «D.O.A.»/«D.A.P.», υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του, όλα τα παρελκόμενά του, καθώς επίσης και με το νόμιμο παραστατικό αγοράς.
 2. Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα και -όχι αποκλειστικά- από πτώση, υγρασία, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, κλπ.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται ρητά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η εξής:

 1. Αποστέλλετε το προϊόν στο CitisShop με έξοδα δικά σας, έχοντας απενεργοποιήσει κωδικούς/μοτίβα κλειδώματος της συσκευής (Αν πρόκειται για iPhone, θα πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί και η υπηρεσία «Find my iPhone»).
 2. To CitisShop ενημερώνει το τεχνικό τμήμα για έλεγχο και εξακρίβωση της βλάβης.Εφόσον διαπιστωθεί από το επίσημο service ότι η βλάβη οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, προχωράμε σε αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων, καθώς επίσης και επιστροφή τυχόν μεταφορικών εξόδων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος, το CitisShop.com υποχρεούται σε συνεννόηση με τον πελάτη να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ίσης αξίας με την αρχική ή να προχωρήσει σε επιστροφή του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε κατά την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν μεταφορικών εξόδων.

Σημαντική ενημέρωση: Τα προϊόντα Apple σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας στις 19/09/2013, θα πρέπει να έχουν απενεργοποιημένη την υπηρεσία «Find my iPhone» πριν την αποστολή τους στο service. Σε διαφορετική περίπτωση, η συσκευή θα επιστρέφεται από το τεχνικό τμήμα χωρίς να έχει ελεγχθεί.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, πριν προχωρήσετε στην αποστολή, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης μέσω email στο info@citisshop.comή τηλεφωνικά στο 211 780 0880.


Εξαιρέσεις «D.O.A.»/«D.A.P.»


Η ειδική περιορισμένη εγγύηση «D.O.A.»/«D.A.P.» ΔΕΝ ισχύει αν:

 • Η βλάβη αποδειχθεί ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή με επίσημο έγγραφο από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή.
 • Η συσκευή δε συνοδεύεται από το κουτί και όλα τα παρελκόμενά της (πχ. μπαταρία, εγχειρίδιο χρήσης, handsfree, φορτιστή κλπ).
 • Εκπέσει ημερολογιακά το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, το οποίο αποδεικνύεται μεταξύ αντιπαράθεσης του παραστατικού αγοράς και του παραστατικού παραλαβής από το κατάστημά μας προς έλεγχο.
 • Η συσκευή δεν έχει αγοραστεί από το κατάστημά μας ή αν ο μοναδικός αριθμός ΙΜΕΙ που αναγράφεται ευκρινώς στο παραστατικό αγοράς δεν είναι όμοιος με αυτόν της συσκευής που θα μας προσκομίσετε.

Ελαττωματικά προϊόντα ως αποτέλεσμα λανθασμένων χειρισμών του χρήστη


Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει σε περίπτωση που:

 1. Η βλάβη προκλήθηκε, επειδή ο αγοραστής δε χρησιμοποιεί ή δε συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 2. Η βλάβη προκλήθηκε από υπαιτιότητα του χρήστη (όπως πτώση, υγρασία, κ.ά.).
 3. Η βλάβη προκλήθηκε από επισκευή, μετατροπή ή καθαρισμό της συσκευής σε μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα.
 4. Έχουν αλλοιωθεί σημαντικές πληροφορίες, όπως η ημερομηνία αγοράς, το όνομα και το είδος του προϊόντος ή το παραστατικό αγοράς.
 5. Η βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας πρόσθετων ατυχημάτων, όπως ανωτέρα βία, διαφορά ή πτώση τάσης ρεύματος, κακή φόρτιση μπαταρίας από τον αγοραστή.

Δε μπορούμε να εγκρίνουμε την αντικατάσταση ή την επιστροφή χρημάτων για προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω κακής/μη ενδεδειγμένης χρήσης. Σε αυτήν τη περίπτωση μπορούμε είτε να σας επιστρέψουμε το προϊόν ανεπισκεύαστο είτε να προχωρήσουμε στην επισκευή του με κόστος που επιβαρύνει τον αγοραστή, πάντα κατόπιν συνεννόησης και επιβεβαίωσης του τελικού κόστους επισκευής. Και στις δύο περιπτώσεις, τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Το προϊόν φυλάσσεται στην αποθήκη του CitisShop για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες -επισκευασμένο ή μη-, μετά δε το πέρας αυτών παραμένει στην ιδιοκτησία του καταστήματος ή διατίθεται στην αγορά.


Ελαττωματικά προϊόντα που κατά τον έλεγχο στο service δείχνουν να λειτουργούν


Οι συνεργάτες μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας τηλεφωνικώς ή με e-mail, για να σας ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δηλωθείσα βλάβη. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η επικοινωνία μαζί σας, θα φυλάξουμε το προϊόν για ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα το διαθέσουμε στην αγορά.

Εάν το προϊόν βρεθεί σε καλή κατάσταση και λειτουργεί κανονικά, θα σας το επιστρέψουμε και επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής.


Παρακαλούμε, όπως φυλάξετε σε ασφαλές σημείο το παραστατικό αγοράς, το οποίο αποτελεί την εγγύηση του προϊόντος, γιατί δε θα σας χορηγηθεί νέο σε περίπτωση απώλειας.Απώλεια δεμάτων αποστολής


Σε περίπτωση που δε λάβετε το προϊόν εντός του χρόνου παράδοσης που καθορίζεται από τη μεταφορική εταιρία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Θα ενημερωθείτε για το χρόνο αποστολής του προϊόντος και, εάν εκκρεμεί η παράδοσή του, θα φροντίσουμε να εξακριβώσουμε πού βρίσκεται το δέμα.